Makale Gönderimi

YAYIN İLKELERİ

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ne aşağıdaki başlıklardaki yazılar gönderilebilir.

*Belirtilen kelime sınırları özet, yazının ana metni ve kaynakçayı kapsamaktadır. Yazı içinde yer alan tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır.

1. Araştırma Makaleleri

Araştırma makaleleri en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır. Tablolar ve şekiller 5 sayfayı aşmamalıdır. Metinler Arka Plan, Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç başlıkları ile bölümlere ayrılır. İçeriği belirtmek amacıyla alt başlıklar kullanılabilir.

2. Sahadan Notlar

Sahadan notlar, araştırma makaleleri kadar uzun olmayan, ancak kalitede eşdeğer olan önemli ve yenilikçi metinlerdir. Yazılar en fazla 3000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

3. Teorik Müdahaleler

Teorik müdahaleler başlığı altındaki yazılar, güncel bir mesele etrafında bir argümanı derli toplu biçimde sunan tartışmalardan oluşmalıdır. Yazılar en fazla 6000 kelime olmalıdır. Kelime sınırı, özet, ana metin ve kaynakçayı kapsamaktadır.

4. Kitap Değerlendirmeleri

Kitap Değerlendirmeleri başlığı altındaki yazılar, güncel ya da literatürde klasik olarak kabul edilen kitapların değerlendirmesini içeren tartışmalardan oluşmalıdır. Bu bölümdeki yazılarda, basitçe bir kitabı tanıtmaktan ziyade, yazar(lar)ın alana bakışını değerlendiren ve çalışmanın paradigmasını ele alan tartışmalara yer verilmelidir. Kitap değerlendirmeleri en fazla 1000 kelime olmalıdır.

5. Kitap Değerlendirmeleri: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Yaşlılık ve Yaşlanma

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin ilk sayısından itibaren yaşlılığı ve ya yaşlıları konu alan çocuk ve gençlik kitaplarının değerlendirmelerine yer verilmektedir. Toplumsal yaşlanmayla birlikte yaşa yönelik ayrımcılığın (ageismin) daha da yaygınlaştığı dikkat çekmektedir. Ayrımcılığın; cinsiyetçilik ve ırkçılık gibi en yaygın türlerinden biri olan ageism ile mücadelede edebiyat ve sanatın önemli bir rol üstleneceği kanısındayız. Özellikle, çocuk ve gençlik edebiyatında yaşlılığın pozitif tasvirlerinin özendirilmesi, ageism ile mücadelede en önemli unsurlardan birisi olacaktır. Bu kapsamda, yaşlılığın pozitif tasvirlerinin yer aldığı, Türkçe yazılmış ve ya Türkçe’ye çevrilmiş 5-12 yaş arasındaki çocuk kitapları ile 13 yaş ve üzerindeki gençlere hitap eden gençlik kitaplarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

Kitaplar aşağıda belirtilen başlıklar göz önünde bulundurularak değerlendirmelidir;

  • Anlamlı yaşlanma tasvirleri,
  • Kuşaklararası ilişkilerin pozitif tasvirleri,
  • Eser içerisindeki çeşitliliklere vurgu (toplumsal cinsiyet, etnisite, inanç, yaş, engellilik, göçmenlik gibi),
  • Eserin akıcılığı,
  • Eserin kurgusal yapısı.

Değerlendirmeler, 300 ile 1000 kelime arasında olmalıdır. Değerlendirmelerinizi senex@akdeniz.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

MAKALE KABULÜ HAKKINDA BİLGİLER

Lisanslar ve Telif Hakkı   

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nde, yazarların, dergiye özel bir lisans vermesi yayın şartıdır. Bu lisans, üçüncü şahısların makaleleri çoğaltma taleplerinin etkin ve tutarlı bir şekilde denetlenebilmesini ve ayrıca makalenin olabildiğince yaygın olmasına olanak sağlar. Lisans sözleşmesinin bir parçası olarak, yazarlar, Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’ni orijinal yayın yeri olarak belirterek, kendi materyallerini diğer yayınlarda kullanabilir.

Yayınlanmak üzere bir yazı göndererek, sorumlu yazar olduğunuzu ve Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin sizinle makale süreci hakkında iletişim kurmak amacıyla e-posta adresinizi kullanabileceğini onaylamış olursunuz. Makalelerin içeriği yazarların görüşü olup doğrudan ya da dolaylı olarak Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz. Telif hakkı formu için lütfen bağlantıyı takip ediniz.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Açık erişimi benimseyen Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Bağımsız kör değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Yıl boyunca yayımlanan makalelerle Ağustos ve Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayılar tamamlanmış olur.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi içinde yayımlanan tüm yazılar kamu kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir.