Senex Hakkında

Genel Bilgiler

ISSN: 2602-4268 (online)
Yılda 2 sayı.

Odak ve Kapsam

Senex, yaşlanma sürecini ve yaşlılık dönemini, sosyal, davranışsal ve sağlık perspektifinden inceleyen bilim insanları, araştırmacılar ve uzmanları etkileşimli biçimde bir tartışma platformunda buluşturarak; ampirik araştırmalar, kavramsal çalışmalar ve yöntembilime ilişkin katkıları bilim dünyasının ilgisine sunmayı hedefleyen disiplinler arası süreli bir yayın organıdır.

Senex, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları, araştırmacılar ve araştırmaya dayalı çalışmaların bulgularını kullananlar arasındaki diyaloğun geliştirilmesi; güncel bilginin üretilmesi, yaygınlaştırılması; özgün bilimsel çalışmaların, sosyal politikaların, iyi uygulamaların ve faydalı modellerin ilgililere sunulması süreçlerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Açık erişimi benimseyen Senex bir yıl boyunca elektronik ortamda (online olarak) yayınlanan bir dergidir. Çift taraflı kör hakem değerlendirme süreci tamamlanan yazılar web sitesinde yayınlanır. Yıl boyunca yayımlanan makalelerle Ağustos ve Aralık ayı sonunda ilgili yıla ait sayılar tamamlanmış olur.

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi uluslararası hakemli bir dergidir.

Telif Hakkı

Senex: Yaşlılık Çalışmaları Dergisi içinde yayınlanan tüm makalelerin yazarları, kendi çalışmalarını paylaşma ve çoğaltma hakkına sahiptir. Telif haklarıyla ilgili detaylı bilgi için Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansına bakılabilir.

Açık Erişim

Senex içinde yayımlanan tüm yazılar kamu kullanımına açıktır; serbestçe, ücretsiz biçimde, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın okunabilir, kaynak gösterilmesi şartıyla indirilebilir, dağıtılabilir ve kullanılabilir. Dergide yayınlanan çalışmaların sorumluluğu yazarlarına aittir.

Açık Erişim, Budapeşte Açık Erişim Girişimi (BOAI) ile belirtildiği üzere, “hakem değerlendirmesinden geçmiş bilimsel literatürün, internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması”dır. BOAI hakkında daha fazla bilgiye  http://www.budapestopenac cessinitiative.org/boai-10-tra nslations/turkish-translation adresinden ulaşılabilir.

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.